Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Hudupptag och personsanering

Vid exponering för vissa kemikalier är sanering av hud en viktig åtgärd för att minska risk för hudskador och/eller systemisk exponering. Omhändertagandet av exponerade individer underlättas av kunskap om saneringsbehov för olika kemikalier, inom vilket tidsfönster sanering bäst genomförs och optimala metoder för personsanering.

Här har vi samlat några publikationer om hudupptag och personsanering.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2018-11-07