Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Medicinsk diagnostik och behandling

Här har vi samlat pub­lika­tioner om triage samt om medicinsk diagnostik och behandling för kemikalier som kan påverka lungfunktion eller organ. Området är indelat i underrubrikerna retande gaser, cyanid, kemiska stridsmedel och triage.

Retande gaser

Exponering för lungskadande ämnen kan resultera i både akuta och långvariga effekter. Projekten syftar till att 1) ta fram biomarkörer som kan användas för att identifiera individer som riskerar att utveckla kroniska skador samt 2) öka kunskapen kring hur tidig insatt medicinsk behandling kan minska sådana skador.

Cyanid

Upp till 80 % av alla dödsfall vid bränder beräknas bero på exponering för brandgaser. Kolmonoxid är troligen viktigast, men mycket tyder på att cyanväte, HCN, är en starkt bidragande orsak. Trots tillgång till bra motgifter blir personer exponerade för brandgaser sällan behandlade för cyanidförgiftning. Detta beror till stor del på att det saknas en enkel och snabb diagnosmetod. Projektet har undersökt om det skulle gå att redan på olycksplatsen snabbt diagnostisera cyanidförgiftning via analys av utandningsluft.

Kemiska stridsmedel

Projekten nedan har syftat till att diskutera aktuell kunskap inom medicinsk behandling av kemiska stridsmedel.

Triage, vårdprioritering av patienter utifrån hälsostatus

Vid allvarliga händelser underlättar snabb och säker vårdprioritering att det medicinska omhändertagandet kan inriktas på individer som är i störst behov av vård.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-05-29