Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Marina fälförsöks­anläggningen Djupviken

I skärgården strax söder om Stockholm i ett väl­bevakat område med hög säker­hets­nivå ligger FOI:s försöks­anläggning Djupviken. Här finns båtar, bryggor, pontonhus och andra resurser som krävs för att genomföra såväl akustiska, elektromagnetiska som andra under­vattens­relaterade experiment.

Några exempel på aktiviteter vi kan genomföra är test av marina sensorer, utveckling av experimentell utrustning, utvärdering av miljöpåverkan samt validera teoretiska modeller.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.