Kontakt

Mobilt radarmätsystem - Arken

Arken är ett flexibelt, mobilt radarmätsystem med flera civila och militära användningsområden. Exempelvis kan den hjälpa till att värdera ett objekts radaregenskaper eller radarmotmedels-egenskaper och effektivitet. Civilt kan användning vara utprovning och test av metodik för områdes­bevakning kring skyddsobjekt, såsom kärnkraftsanläggningar och fängelser. Arken kan även användas i studier av vindkraftverks inverkan på väder- och flygplatsradar.

Radarmätsystemet Arken för marina mätningar - maskin som står uppställd vid havet

Tack vare Arkens förmåga till högupplösta mätningar kan detaljer mätas på objekt och värderas i olika miljöer.

Arken – ett mycket flexibelt och mobilt radarmätsystem

Arken består av två vagnar, en antennvagn och en operatörsvagn, som enkelt kan transporteras med två personbilar. Endast två till fyra personer krävs för att genomföra mätningarna, beroende på uppdragets komplexitet.

Radarmätsystemet Arken för marina mätningar - maskin som står på ett bilsläp uppställd vid havet

Snabb återmatning ger god kontroll

Mätningarna styrs från operatörsvagnen där också mätdataanalyserna genomförs. Det är möjligt att göra en första kontroll av mätdata redan efter några få minuter efter att data samlats in. Tack vare den snabba kontrollen kan justeringar och kompletteringar av aktuell planering göras under pågående mätkampanj.

Manuell eller automatisk styrning

Antennvagnen består av ett precisionsvridbord med antenner och högfrekvensutrustning. Här går det också att montera andra sensorer, som till exempel kameror och laserpekare. Vridbordet kan styras manuellt eller automatiskt.

Manuellt styrs vridbordet med en joystick i operatörsvagnen. Operatören har två videobilder från kameror på vridbordet som stöd. Vridbordet kan alternativt styras automatiskt, antingen via extern invisning eller enligt ett fördefinierat rörelsemönster. När det finns en extern målinmätning kan denna tas emot via Ethernet för automatisk inriktning och följning. Som exempel på extern invisning som har utnyttjats kan nämnas radaranläggningar samt AIS (Automatic Identification System, vilket numera är en standard för bland andra yrkessjöfarten).

 • Frekvens: 6-18 GHz
 • Effekt: 100 W
 • PRF: 300 Hz-50 kHz
 • Pulslängd: 200 ns-10 µs
 • Bandbredd: 3,11, och 80 MHz samt en valfri
 • Samplingsfrekvens: 200 MHz
 • Antal avståndsluckor: 2-2047
 • Mättid: Bestäms av hårddiskens storlek
 • Antennförstärkning: 30-32 dB
 • Polarisation: vertikal, horisontell och korspolarisation
 • Känslighet: ~90 dBm

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-02-24