Tanklaboratoriet

Här utför FOI test och kalibrering av hydrofoner, sonar­system, elektriska sensorer och andra undervattens­utrustningar.

Vattentankslaboratoriet på FOI

Tanklabbet består av en bassäng med 128 m3 vatten samt instrumentering av hög standard som används för test och kalibrering av under­vattensutrustning som exempel­vis hydrofoner, ekolod och elektriska sensorer. Förutom akustiska och elektromagnetiska mätningar används bassängen även vid utveckling av ny utrustning samt för funktionstester av existerade undervattenssystem.

Bassängen vilar på gummikuddar för att ge en låg akustisk störnivå vid kalibrering av ljudomvandlare. På bassängens kortsidor finns sändarelektroder monterade som bildar ett homogent elektriskt fält i bassängens längdriktning. Detta används till exempel vid kalibrering av elektrodsystem.

I anslutning till laboratoriet finns även mekanik- och elektronik­verkstad samt separata utrymmen för montering och sammansättning av utrustning.

Några tillämpningar:

  • Hydrofonkalibreringar
  • Kalibrering av elektriska sensorer
  • Direktivitetskalibreringar
  • Mätning av akustisk reflektion och transmission
  • Mätning av målstyrka
  • Identifiera konstruktioners inverkan på sensorer
  • Funktionstest av sensorsystem

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-06-04