Kontakt

Toxinlaboratoriet

Toxinlaboratoriet vid FOI:s CBRN*-skydd och säkerhet är specialbyggt för hanteringen av toxiner och toxin­peptider.

Forskare i toxinlaboratorium

Laboratoriet har en klass III-dragskåp (handsk­box) för hanteringen av toxiner och toxin­peptider samt två dragskåp för arbetet med utspädda eller icke-toxiska proteiner. Instrumenteringen inne på laboratoriet består av en HPLC med fraktionssamlare, spektro­fotometer, centrifuger och utrustning för SDS-gel elektrofores.

Toxinlaboratoriet är licensierat av OPCW** för att extrahera, rena och analysera det mycket farliga peptidtoxinet Ricin som är satt under restriktioner, vilket innebär att all produktion eller arbete med Ricin ska dokumenteras och rapporteras till kemvapenkonventionen. 

Eftersom FOI kan handskas med aktiva toxiner som Ricin, finns också möjligheter att genomföra utvär­dering av detektions­utrustningar, identifierings­metoder eller antikroppar för toxiner.

Inom toxinlaboratoriet kan toxiner och peptidtoxiner renas och karaktäriseras med hjälp av flera olika tekniker som till exempel:

  • Rening med HPLC, centrifugering eller SPE-kolonner.
  • Kvantifiering via UV-mätningar eller SDS-gel elektrofores.
  • Kvalitetskontroll med hjälp av SDS-gel elektrofores.

Efter karaktärisering av en framtagen sats toxin eller peptid kan en utspädd kvantitet skapas för att göra det möjligt att genomföra fortsatta analyser utanför toxinlaboratoriet. För detta finns vätskekromatografi eller kapillärelektrofores vilka båda är kopplade till högupplösande masspektrometrar (LC-MS/MS och CE-MS/MS).

 

* CBRN är en beteckning för kemiska (C), bakterio­logiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Det ersätter den tidigare beteckningen ABC-stridsmedel.

** OPCW är Organisationen för förbud mot kemiska vapen.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-10-19