Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Vattentanks­laboratoriet

Vattentankslaboratoriet erbjuder test och kalibrering av hydrofoner, sonar­system, elektriska sensorer och andra undervattens­utrustningar. 

Vattentankslabbet på FOI

Tanklabbet består av en bassäng med 128 ton vatten av samma kvalitet som i Östersjön och används för test och kalibrering av under­vattensutrustning som exempel­vis hydrofoner, ekolod och elektriska sensorer. Förutom akustiska och elektromagnetiska mätningar används bassängen även i utvecklingen av ny utrustning samt för funktionstester av existerade undervattenssystem.

Bassängen vilar på gummikuddar för att ge en låg akustisk störnivå vid kalibrering av ljudomvandlare. På bassängens kortsidor finns sändarelektroder monterade som bildar ett homogent elektriskt fält i bassängens längdriktning. Detta används till exempel vid kalibrering av elektrodsystem.

En hög standard på instrumentering i kombination med regelbundna kalibreringar medger hög mät­noggrannhet i laboratoriet.

I anslutning till laboratoriet finns mekanik- och elektronik­verkstad samt separata utrymmen för montering och sammansättning av utrustning.

Några tillämpningar:

  • Hydrofonkalibreringar
  • Kalibrering av elektriska sensorer
  • Direktivitetskalibreringar
  • Mätning av akustisk reflektion och transmission
  • Mätning av målstyrka Identifiera konstruktioners inverkan på sensorer
  • Funktionstest av sensorsystem
  • Mobil utrustning för sjöförsök
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.