Kontakt

Militär GPS

FOI erbjuder utbildning kring militär GPS som om­fattar militär användning av GPS, Försvars­maktens riktlinjer, NAVWAR koncept (NATO standard), system­beskrivning, militära GPS-mottagare, felkällor, störning, stör­skydd och anskaffningsprocess (FMS).

Illustration av problem med GPS

Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för tekniken på systemnivå och den militära använd­ningen av GPS. Genom utbildning kan effekten av den egna använd­ningen av militär GPS ökas, samt risker och sårbarhet minskas.

Kursens utformning

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar och demon­stra­tioner. Detta för att ge en ökad förståelse och tydliggöra effekter som kan uppstå vid användning av militär GPS. Ett tryckt kompendium bestående av OH-bilder med förklarande text delas ut till kursdeltagarna. 

Kursdelar:

  • Inledning
  • Grundprincip GNSS
  • GPS-mottagare
  • Felkällor och korrigeringar
  • Hotbild mot GPS
  • Militär GPS 
  • Störskydd av militära GPS-mottagare
  • Navigationssystem

Klicka på rutan "Praktisk information" så visas mer information.

Kurstillfälle
Planeras till våren 2019.

Plats
Utbildningen genomförs i FOI:s lokaler i Linköping.

Pris
5 900 kr/person

Kursdeltagare
Kursen riktar sig till militär personal eller personer som jobbar inom Försvars­industri som direkt använder militär GPS (användare) eller jobbar med utveckling av tjänster och applikationer kring militär GPS.

Kursen och utdelat kurskompendium är klassificerat Hemlig/Restricted.

Anmäl dig till kursen

Boka in dig på kursen på anmälningssidan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-06-20