Kontakt

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem – Påbyggnadskurs

Påbyggnadskurs säkerhet i industriella informations- och styrsystem är en kurs för dig som vill lära dig hur förutsättningar för säkerheten i industriella informations- och styrsystem kan skapas och förbättras. Under kursen får du kunskaper om hur exponeringen av kritiska delar av ett system kan reduceras samt om skyddsåtgärder för att stärka skyddet av ett system.

Datorer i kursverksamhet

Kursens mål och innehåll

Påbyggnadskursen syftar till att ge deltagarna en förbättrad möjlighet till att bedriva ett strukturerat säkerhetsarbete på kort och lång sikt. Målet är att du efter kursen ska ha kunskap om hur exponering av kritiska funktioner kan reduceras samt om hur tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder kan användas för att stärka skyddet. Detta är kunskaper som du sedan kan tillämpa i din normala arbetsmiljö.

Påbyggnadskursen är indelad i tre block. I arkitekturblocket diskuteras främst hur exponering av styrsystem påverkas av interna och externa tjänster samt hur segmentering i olika former kan minska graden av exponering. I blocket om skyddsåtgärder diskuteras hur skyddsåtgärder används för att komplettera skyddet där enbart arkitekturlösningar inte räcker till. Förvaltningsblocket är en mindre del av kursen säkerhet ur ett livscykelperspektiv diskuteras.

Påbyggnadskursen genomförs med en blandning av föreläsningar och laborationer samt med övningsmoment. Under laborationerna får du möjlighet att praktiskt prova på övervakning av system och detektion av hot, träna på behörighets- och lösenordshantering samt hantering av avancerade hot. Du får också möjlighet att tillämpa kunskaperna från föreläsningar och laborationer i en övning där du steg för steg skapar och förbättrar säkerheten i ett system.

Målgrupp och förkunskaper

Påbyggnadskursen riktar sig till dig som arbetar med underhåll, övervakning, leder eller på annat sätt påverkar utformningen av industriella informations- och styrsystem. För att uppnå kursens målsättning bör du ha erfarenhet av industriella informations- och styrsystem samt god förståelse för datornätverk. Du har även en förståelse för säkerhetsproblem rörande industriella informations- och styrsystem, exempelvis genom att tidigare gått de grundläggande NCS3-kurserna Säkerhet i kontrollsystem eller Säkerhet i industriella informations- och styrsystem.

Kurstillfällen

Inga kurstillfällen erbjuds under 2024.

Kursanmälan

Tillsättning av deltagarplatser till kursen hanteras genom Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB). Frågor och intresse­anmälningar görs på MSB:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Plats

Kursen hålls i FOI:s lokaler strax utanför Linköpings centrum.

Boende

Det finns ett flertal hotell att välja på i centrala Linköping som ligger på bil- och bussavstånd från FOI:s lokaler i Linköping. För dig som är statsanställd tillhanda­håller Kammarkollegiet en lista över hotell i Linköping som omfattas av statligt avtal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursöversikt uppdateras inom kort.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-02-27