Spel i försvarssektorn 2023

Denna konferens har redan ägt rum

Människor vid karta.

Tid

19 januari 2023
8.00–8.30 Registrering, kaffe och ostfralla
8.40–16.00 Konferens
16.00 Spelkväll för anmälda

Plats

Kista Entré Konferens, sal Omega

Anmälan

Anmälan är nu stängd

Konferensavgift

Ingen

Språk

Svenska

Sekretessnivå

Öppen

Arrangör

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI och Försvarshögskolan, FHS

Välkommen på Försvarssektorns spelkonferens! Detta är en konferens där du får lära dig olika tillämpningar av spel i försvarssektorn, både i det militära- och i det civila försvaret samt utbyta erfarenheter och träffa kollegor i andra verksamheter med spelintresse. Syftet med konferensen är att sprida kunskap om spel och att fungera som en mötesplats för alla med professionellt intresse av spel och krigsspel. Du väljer om du vill delta på plats på FOI i Kista eller via Zoom. Sprid gärna den här inbjudan vidare.

 

Konferensprogram

19 januari 2023

Från

Till

Titel

Föredragshållare

08.00

08.30

Registrering, kaffe och ostfralla


08:40

09:00

Välkomna

Malek Finn Khan, avdelningschef Försvarsanalys, FOI

09:00

09:40

Internationellt utblick samt kort historisk tillbakablick

Johan Elg, FOI

09:40

10:00

Analytiska krigsspel för studier av framtida markstridskoncept och -system

Niclas Stensbäck, FOI

10:00

10:20

FIKA


10:20

10:40

Utbildande och analytiska krigsspel, är det någon skillnad?

Patrik Hulterström, FHS

10:40

11:00

Spel som verktyg för förmågebedömning inom totalförsvaret

Vidar Hedtjärn Swaling, FOI

11:00

11:20

Lärdomar från spel inom livsmedelssektorn

Matilda Olsson, FOI

11:20

12:30

LUNCH

12:30

13:20

Utställning: olika spelexempel (finns framdukat från kl 12)

FOI, FHS

13:20

14:20

Paneldiskussion: Spel som verktyg i totalförsvarsutveckling

Deltagare från FM, FHS, MSB och FOI

14:20

14:40

FIKA

14:40

15:00

Reflektioner från Perspektivstudiens spelverksamhet

Riitta Räty, FOI

15:00

15:20

Svenska armén och krigsspel 2022, från bataljon till division

Lars Henåker, FHS

15:20

15:40

Två spel om kärnvapen:
- Civila aktörer och Nynäshamnscenariot.
- Militär operation i övre Norrland.

Anna Lindberg, FOI och Erik Johansson, Försvarsmakten

15:40

16:00

Avslutande ord och introduktion till kvällens spel

Björn Sjöblom, FHS och Johan Elg, FOI

Praktisk information

Praktisk, kompletterande information hittar du på Spel i försvarssektorn 2023:s informationssida.

Kontakt

Frågor om konferensen

Epost: spelkonferens2023@foi.se

Hitta hit

Kista Entré Konferens
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista


Väl mött!

Senast uppdaterad: 2023-04-12