Utvärdering Spel i försvarssektorn 2023

Vänligen besvara utvärderingens frågor så utförligt du kan. Kom ihåg att slutligen trycka på knappen "Skicka in ditt svar".

1. Hur motsvarade konferensen Spel i försvarssektorn 2023 i sin helhet dina förväntningar? * (obligatorisk)
1. Hur motsvarade konferensen Spel i försvarssektorn 2023 i sin helhet dina förväntningar?

5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken eller, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt

2. Hur motsvarade programmets innehåll dina förväntningar?  * (obligatorisk)
2. Hur motsvarade programmets innehåll dina förväntningar?

5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken eller, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt

3. Något ämne som saknades? * (obligatorisk)
3. Något ämne som saknades?4a. Hur upplevde du utställningen? * (obligatorisk)
4a. Hur upplevde du utställningen?

5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken eller, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt

5. Hur upplevde du panelsamtalet? * (obligatorisk)
5. Hur upplevde du panelsamtalet?

5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken eller, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt

6. Hur upplevde du spelet på kvällen? * (obligatorisk)
6. Hur upplevde du spelet på kvällen?


5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken eller, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt

7. Hur fungerade det att delta via Zoom? * (obligatorisk)
7. Hur fungerade det att delta via Zoom?


5 = Mycket bra, 4 = Ganska bra, 3 = Varken eller, 2 = Ganska dåligt, 1 = Mycket dåligt

8. Hur många års erfarenhet av spel som metod har du? * (obligatorisk)
8. Hur många års erfarenhet av spel som metod har du?

9. Vilka frågor arbetar du i huvudsak med? * (obligatorisk)
9. Vilka frågor arbetar du i huvudsak med?Senast uppdaterad: 2023-04-12