27 juni 2024

14:30 - 15:30

Visby, Campus Gotland, E-huset, sal E31, sänds även på YouTube

Almedalen: Nato och civilt försvar - från ord till handling

Som Natomedlem behöver Sverige kunna ge och ta emot militärt stöd. Det civila försvaret är helt avgörande för att bygga denna förmåga. Men vad är det som behöver göras och av vem?

Sverige behöver intensifiera arbetet med att skapa förutsättningar för utländska militära förband att genomföra operationer på svenskt territorium, det vill säga bygga upp förmåga att tillhandahålla så kallat värdlandsstöd. Scenariometoden är ett effektivt sätt att utforska den okända framtiden och förbereda en organisation på olika typer av utfall. I detta seminarium används ett scenario för att lyfta konkreta kunskapsgap, nödvändiga åtgärder och samverkansbehov inom det civila försvaret. Seminariet syftar till att synliggöra konkreta behov inom alla nivåer av det civila försvaret – från kommun hela vägen till regeringen - och diskutera möjliga lösningar framåt. Du som lyssnar får inspiration och information om hur du effektivt identifierar sårbarheter och behov inom din organisation för att förbättra er beredskap.

Deltagare

  • Beatrice Reichel, Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut
  • Johan Berggren, Statssekreterare, Försvarsdepartementet
  • Carl-Johan Edström, Chef operationsledningen, Försvarsmakten
  • Lotta Finstorp, Landshövding, Norrbottens länsstyrelse
  • Anna Lindh Wikblad, Kommundirektör, Luleå kommun

Dag: 27 juni
Tid: 14.30 - 15.30
Plats: Campus Gotland, E-huset, Sal E31

Seminariet kommer även sändas via FOI:s youtube.