26 juni 2014

FOI i Almedalen 2014

I år medverkade FOI:s forskare på flera seminarier i Almedalen. De handlade om Ukraina, insatser i Afrika, Klimatanpassning, Syrien, mera Ukraina, Försvarsmateriel och Framtidsscenarier. Se de flesta av seminarierna på www.sommartorg.se eller https://www.youtube.com/user/sommartorg samt forsvarspolitiskarena.se

Måndag 30/6

10:30-11:30
Afrika – nästa stopp för svenska FN-soldater?

Emma Skeppström, FOI, diskuterar fredsfrämjande militära insatser i Afrika, med ÖB Sverker Göransson och Aleksander Gabelic, svenska FN-förbundet. #sommartorg #svfm #föpol

11:45 – 12:30
Ny krigföring i Ryssland?

Under krisen i Ukraina har vi sett nya former av krigföring, som syftar till att destabilisera samhället och indirekt påverka nationella och internationella politiska funktioner. Johan Norberg, FOI,  Peter Mattsson, FHS och Chefen Insats Göran Mårtensson, Försvarsmakten diskuterar hur man möter denna typ av krigföring. Moderator: Annika Nordgren Christensen. S:t Hansgatan 11. #FPAalmedalen  #Ukraina Webbsändning: https://www.youtube.com/user/FPAalmedalen

15:30-16:30
Säkerhet i klimatförändringens spår

Klimatförändringarna drabbar alltid de redan utsatta värst. Malin Mobjörk, FOI diskuterar med Karin Olofsson från SIDAoch Cecilia Nyström från MSB hur vi bäst stöder utvecklingen mot säkrare samhällen för alla och går det att skapa global säkerhet för både stater och individer? # sommartorg #klimat

Tisdag 1/7

9.00 – 12.00

Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld?

Malin Mobjörk, FOI, medverkar i SMHIs mfl halvdag om klimatanpassning. Många länder drabbas hårt när klimatet förändras, andra kan få förbättrade möjligheter. Vilka konsekvenser får klimatförändringarna i Sverige? Hur möter vi de nya utmaningarna? Dessutom medverkar bl.a GD Helena Lindberg, MSB. Anders Wijkman, Sasja Beslik, Nordea. GD Stig Orustfjord, Livsmedelsverket och ett flertal forskare och klimatexperter. 
Plats: Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4.  Twitter: @klimatanpassa

12:30-13:30
Försvarsberedningen och Ukrainakrisen

I Försvarsberedningens senaste rapport kompletterades den säkerhetspolitiska analysen med anledning av den ryska aggressionen i Ukraina. Vilka är de ändrade slutsatserna? Vad får det ryska agerandet för säkerhetspolitiska konsekvenser? Tommy Åkesson, Försvarsberedningens huvudsekreterare och Carolina Vendil Pallin, FOI, diskuterar, moderator Lars Ekeman, Folk och Försvar. #sommartorg #säkpol #Ukraina


Onsdag 2/7

09:00-10:00
Syrien – flyktingarna och stabiliteten

Lidandet är obeskrivligt och de enorma flyktingströmmarna har oöverskådliga konsekvenser på stabiliteten i hela regionen. Hur kan den akuta situationen förbättras och vilka är vägarna framåt? Mikael Eriksson, FOI, diskuterar med Ann Dismorr, UNWRA, Eva von Oelreich, ordf Röda Korset, och Samir Abu Eid, SVT. Moderator: Marika Griehsel. #sommartorg #säkpol

15:30-16:30
Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget

Ryssland annekterar Krim under starkt internationell kritik. Vad hände, hur kunde det ske och hur påverkar detta Sveriges, Europas och den globala säkerheten? Hur kommer Sverige navigera i den nya säkerhetspolitiska verkligheten? Carolina Vendil Pallin, FOIFörsvarsminister Karin Enström, Peter Hultqvist, S och Jan Mörtberg, FHS. Moderator: Lena Bartholdson, Folk och Försvar #sommartorg #säkpol #Ukraina


Torsdag 2/7

10.30 – 12.00
Vår framtidsskog – så utforskar vi framtiden

I Future Forests scenarioprojekt berättar olika deltagare om hur framtidsforskning går till och vilken framtid de önskar för skogen; produktion, naturvård eller rekreation? Annika Carlsson Kanyama, FOI, medverkar tillsammans med företrädare för bl.a. Sveriges lantbruksuniversitet, Friluftsfrämjandet. Världsnaturfonden och Bergvik Skog. 
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24. Twitter: #futureforests


Fredag 4/7

09:00-10:00
Utmaningar för en internationaliserad försvarsmaterielförsörjning

Fungerar icke-tvingande regelverk för att öka andelen materiel som köps i konkurrens? Går det att ha en försvarsindustripolitik som domineras av ekonomisk rationalitet? Martin Lundmark, FOI, Malena Britz, FHS och Niklas Alm, Strategichef SOFF diskuterar. ModeratorAnki Behrens. #sommartorg #föpol