Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI i sociala medier

Du kan följa FOI på sociala medier. För närvarande finns vi på Facebook, Twitter, LinkedIn och Youtube.

Merparten av den information som publiceras på Facebook och LinkedIn är länkar till information som återfinns på FOI:s webbplats. Undantaget är enklare introduktionstexter som länkar till artiklar på FOI:s webbplats och FOI:s kommentarer till användares inlägg. På Twitter kan du även se en del tips om nya rapporter, länkar till nyhetsmedia där våra forskare deltar, och ibland live-tweets från seminarier där FOI är med.

Twitter: @FOIresearchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Facebook: @FOIforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LinkedIn: FOIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

YouTubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta FOI

Vill du kontakta FOI i något ärende? Till "Kontaktinformation"
Frågor mejlas med fördel till registrator@foi.se

FOI är en statlig myndighet, vilket innebär att inlägg och kommentarer som publiceras på myndighetens sociala medier-sidor blir allmänna handlingar. Om myndigheten får in kommentarer som betraktas som ett ärende registreras det i FOI:s diarium.

När tar vi bort information?

God samtalston gäller. FOI förbehåller sig rätten att ta bort egna och andras kommentarer och inlägg samt blockera användare. Om dina kommentarer kan uppfattas som personangrepp, strider mot svensk lagstiftning eller inte alls berör inlägget tas de bort löpande. FOI raderar uttalanden som kan uppfattas som exempelvis:

  • stötande eller ärekränkande
  • spridning av marknadsföring för egen eller andras kommersiella verksamhet
  • spridande av spam eller inlägg som inte har någon koppling till sakfrågan som diskuteras
  • hot eller trakasserier
  • uppmanade till brott eller spridande av någon annans uppmaning till brott
  • spridande av uttalanden som diskriminerar eller utpekar någons hudfärg, kön, religion, tillhörighet till etnisk grupp eller sexuella läggning
  • spridande av pornografiska bilder eller olaga våldsskildringar eller verkar utge sig för att vara någon annan person
  • olaga integritetsintrång
  • olaga hot

Myndigheten kommer inte att informera om att kommentarer eller inlägg har tagits bort från mediet eller har överförts till diariet. Detta gäller på alla FOI:s digitala kanaler.

Korrigering av inlägg

Om du är omnämnd i något av våra sociala medier och hittar något fel i det inlägget, kontakta oss via ett direktmeddelande på den aktuella sociala medietjänsten.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-10-27