Start

FOI:s finansiering

Majoriteten av FOI:s uppdrag är offentligt finansierade. Merparten av finansieringen kommer via uppdrag från Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMW) samt departement och myndigheter. Sammanlagt utgör det 93 procent av finansieringen och tillsammans med EU:s forskningsfinansiering uppgår det till 96 procent av FOI:s totala finansiering. Anslagsandelen, från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet, var 19 procent år 2017.

Forskningsuppdragen från Försvarsmakten handlar om kunskapsuppbyggande verksamhet på lång sikt ”Samlingsbeställningarna” samt direkta uppdragsbeställningar.

 

Den internationella finansieringen sker i huvudsak på tre olika sätt: inom ramen för EU/European Defence Agency (EDA), av riksdagen beslutade MoU:n (Memorandum of Understanding eller samarbetsavtal) eller genom bilaterala avtal. Eftersom FOI arbetar inom försvarssektorn kräver alla internationella samarbeten utöver EU/EDA godkännande från regeringen eller av regeringen utsedda myndigheter. Beslutsgången varierar beroende på vilken typ av forskning eller samarbete det handlar om.

 

FOI får forskningsmedel i konkurrens med forskningsutförare från hela EU samt av EU associerade länder. Sverige deltar, via FOI och FMV m.fl., i EDA:s forskningssamarbete.

 

Bild