Start

FOI:s miljöpolicy

Miljöpolicy för Totalförsvarets forskningsinstitut. Fastställd av FOI:s styrelse 2010-02-18.

Ambitionen är att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bidrar till en varaktig hållbar utveckling och hushållning med resurser genom att aktivt praktisera miljöhänsyn i all verksamhet. Miljöarbetet bedrivs systematiskt.

 

FOI bidrar till en varaktig hållbar utveckling genom att:

 

  • miljöhänsyn integreras i all verksamhet inklusive resor och transporter
  • målmedvetet sträva efter att minimera utsläpp, minska energiförbrukningen samt hushålla med resurser

 

FOI:s miljöarbete bygger på att:

 

  • personalen har kunskap om miljöfrågornas betydelse i samhället, hos kunderna och inom myndigheten
  • goda erfarenheter och personalens kompetens och engagemang tillvaratas

 

FOI miljöpolicy ska förstås och tillämpas av alla medarbetare.