Start

Försvarssektorns miljöpolicy

FOI:s styrelse har den 18 februari 2010 godkänt att myndigheten ska arbeta efter den miljöpolicy som Miljödelegationen för försvarsmyndigheterna antagit. Förvarssektorn arbetar för en hållbar utveckling där miljöhänsyn integreras i all verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Miljökrav ska så långt möjligt även ställas på de aktörer som arbetar på uppdrag av eller samverkar med sektorns myndigheter.

Den 13 april 2016 ägde Förssvarssektorns miljödag rum i Försvarshögskolans lokaler. Ett 100-tal personer från myndigheter & företag runt om i Sverige deltog.

 

Moderator för dagen var Åsa Juhlin och som talare hade följande personer bjudits in: Hans-Björn Fischhaber (FM), Ulrika Hagbarth (Naturvårdsverket), Bo Larsson (FORTV), Michael Löfroth (Kansliråd Miljö- och energidepartementet), Gabrielle Rosquist (Länsstyrelsen Skåne), Anders Silwe (FM), Jan Sjöström (FOI) och Robert Westlund (FMV).