Myndighetens uppgifter

Här finns information om några av de uppgifter som FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som myndighet har förutom forskning.