Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Myndighetens uppgifter

Här finns information om några av de uppgifter som FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, som myndighet har förutom forskning.

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI är en statlig myndighet under Försvars­departementet och merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Läs mer om våra uppdrag i regleringsbreven och instruktionen från Försvarsdepartementet.

visa som