Årsredovisning och FOI i fokus

Här kan du ta del av FOI:s årsredovisningar och vår publikation "FOI i fokus". Där finns kortfattad information om olika delar av myndighetens forskning. Det handlar både om projekt och om hela områden. Texterna är skrivna för att ge en översikt om och exempel på vår bredd.

händer som håller i en rapport

Årsredovisningen följer de rapporteringskrav som myndighetens regleringsbrev föreskriver. Redovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning (1996:882). Årsredovisningen rapporteras till regeringen.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2023-02-23