Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Årsredovisning

Här kan du ta del av FOI:s årsredovisningar

Årsredovisningen följer de rapporteringskrav som myndighetens regleringsbrev föreskriver. Redovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning (1996:882). Årsredovisningen rapporterar till regeringen.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.