Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Remisser

Här finns FOI:s yttrande över remisser från regeringen. Yttranden över remisser från myndigheter eller andra organisationer återfinns endast till del i denna förteckning. Svar på remisser där FOI inte har haft några synpunkter är inte publicerade här. Kontakta FOI:s registratur om du inte hittar det du söker.

Datum

Remissvar

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.