Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Säkerhetsskyddsavtal

FOI arbetar med verksamhet som lyder under säkerhetsskyddslagen (2018:585). Med säkerhetsskydd menas skydd av uppgifter som omfattas av sekretess och rör rikets säkerhet. När uppgifter, som är hemliga för att skydda rikets säkerhet, förekommer i samband med upphandling krävs ett säkerhetsskyddsavtal. Denna process benämns säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal och förkortas SUA.

Hänglås och kedja

Ansvaret för säkerhetsskyddet har den som är verksamhetsansvarig, oavsett om den skyddsvärda uppgiften hanteras av egen organisation eller genom köpt tjänst.

Ett SUA-avtal kan upprättas på tre nivåer.

Nivå 1:
Företaget får arbeta med och förvara hemlig uppgift i egna, av FOI godkända lokaler.

Nivå 2:
Företaget får arbeta med hemlig uppgift i FOI:s lokaler eller i lokaler anvisade av FOI.

Nivå 3:
Företaget avses inte arbeta med hemliga uppgifter, men verksamhetens art eller omfattning kräver att dess personal skall vara säkerhetsprövad samt i förekommande fall registerkontrollerad.

Vid tecknande av SUA-avtal på nivå 1 ska Anvisningar gällande Säkerhetsskydd med tillhörande bilagor uppfyllas.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-08-27