Avdelningar

FOI är organiserat i fem avdelningar. Fyra är forskningsavdelningar med olika expertområden med ansvar för försäljning och kundkontakter. Den femte är en stödjande avdelning som arbetar bland annat med administration, IT och kommunikation.