Forskningsstöd

Avdelningen Forskningsstöd – ansvarar för FOI:s administrativa verksamhet samt myndighetsövergripande frågor

Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för att strategiskt planera, driva och operativt genomföra myndighetsövergripande  och verksamhetsgemensamma uppgifter inom avdelningens kompetensområden. Vid avdelningen återfinns myndighetens verksamheter gällande juridik, inköp, redovisning, kommunikation, IT, personal, säkerhetsskydd och fastighet.

 

Vid avdelningen finns även myndighetens funktioner för till exempel arkiv, bibliotek, rapportadministration, registratur, resor, tryckeri samt miljöfrågor

 

Avdelningens medarbetare finns på FOI:s samtliga verksamhetsorter.