Forskningsstöd

Avdelningen Forskningsstöd ansvarar för FOI:s administrativa verksamhet samt myndighetsövergripande frågor.

Avdelningen Forskningsstöd har till uppgift att leda, utveckla och samordna FOI:s administrativa verksamhet både strategiskt och operativt. Forskningsstöd arbetar med ekonomi, juridik, personalfrågor, kommunikation, IT och säkerhetsfrågor. Vid avdelningen finns myndighetens funktioner för till exempel inköp, bibliotek, registratur, resor, fastighet och projektstöd. Arbetet med att samordna internationella frågor bedrivs vid avdelningen.

 

Avdelningens medarbetare finns på FOI:s samtliga lokaliseringsorter.