Läs mer

Försvars- och säkerhetssystem

Försvars- och säkerhetssystem skapar, värderar och förmedlar kunskap och teknik för att hantera risker och sårbarheter. Resultaten används både av Försvarsmakten och av det civila samhället.

Avdelningen arbetar med forskning och teknikutveckling från komponentnivå till hög systemnivå. Inom området undervattensteknik bedrivs världsledande forskning till stöd för bland annat de svenska ubåtarna. För att utveckla såväl framtidens flygplan som att stödja Gripensystemet forskas det kring flygteknik.

 

Tillsammans utgör avdelningen den nationella expertisen på områden som explosivämnen och vapenverkan.

 

Genom ett väl utbyggt samarbete mellan enheterna och med övriga avdelningar genomför avdelningen studier/värdering av vapensystem samt utvecklar avancerade mjukvarumodeller av vapen för användning i både studier och simulatorträning.

 

FOI utvecklar smarta lösningar som sträcker sig från datainsamling till innovativa presentationssystem. Forskningen ökar användarens förmåga att förstå och omsätta tillgänglig information i effektiva beslut.

 

Såväl nationell som internationellt har avdelningen en stark position. Den stora bredden på kompetenser och ett väl utvecklat internationellt nätverk ger en unik förmåga att lösa många problem inom expertområdena. Avdelningen förfogar över avancerade och unika resurser för såväl små som storskaliga experiment och har möjlighet att utföra stora beräkningar. Flygvapnets LuftstridsSimulerings Center (FLSC) där piloter, flygstridsledare och beslutsfattande personal kan prova framtida scenarier i bemannade simuleringar är en uppskattad del av avdelningens direktkontakt med Försvarsmakten.