Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Ledningsgrupp

I FOI:s ledningsgrupp ingår general­direktören, över­direktören, ekonomi­direktören, planerings­direktören, personal­chefen samt avdelnings­chefer.

FOI:s ledningsgrupp kan nås via växelnummret 08-555 030 00.

Anna-Lena Österborg

Jens Mattsson, generaldirektör

Anna-Lena Österborg

Anna-Lena Österborg, överdirektör

Maria Lignell Jakobsson

Maria Lignell Jakobsson, planerings­direktör

Susanne Jansson

Susanne Jansson, ekonomi­direktör

Åsa Scott

Åsa Scott, avdelningschef, CBRN-skydd och säkerhet

Matts Gustavsson

Matts Gustavsson, avdelningschef, Försvars- och säkerhetssystem

Lars Höstbeck

Lars Höstbeck, avdelnings­chef, Försvars­analys

Christian Jönsson

Christian Jönsson, avdelnings­chef, Lednings­system

Susanne Moberg

Susanne Moberg, avdelningsschef, Forskningsstöd

Camilla Stenemyr

Camilla Stenemyr, personal­chef

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-01-23