Ledningsgrupp

I FOI:s ledningsgrupp ingår general­direktören, överdirektören, planerings­direktören samt avdelnings­chefer.

FOI:s ledningsgrupp kan nås via växelnumret 08-555 030 00.

porträtt man

Jens Mattsson, general­direktör

porträtt kvinna

Lena Nyberg, över­direktör

Maria Lignell Jakobsson, planerings­­direktör

Maria Lignell Jakobsson, planerings­­direktör

porträtt kvinna

Susanne Jansson, avdelnings­chef, Forsknings­stöd

porträtt kvinna

Åsa Scott, avdelnings­chef, CBRN-skydd och säkerhet

porträtt man

Lars Höstbeck, avdelnings­chef, Försvars­teknik

porträtt man

Henric Östmark, avdelnings­­chef, Vapen, skydd och säkerhet

porträtt man

Malek Khan, avdelnings­­chef, Försvars­analys

porträtt man

Christian Jönsson, avdelnings­­chef, Telekrig

porträtt man

Emil Hjalmarson, avdelnings­­chef, Cyberförsvar och ledningsteknik

Senast uppdaterad: 2024-05-17