Ledningsgrupp

I FOI:s ledningsgrupp ingår general­direktören, överdirektören, ekonomi­direktören, planerings­direktören samt avdelnings­chefer.

FOI:s ledningsgrupp kan nås via växelnumret 08-555 030 00.

Anna-Lena Österborg

Jens Mattsson, general­direktör

Camilla Stenemyr

Lena Nyberg, över­direktör

Maria Lignell Jakobsson

Maria Lignell Jakobsson, planerings­­direktör

Susanne Jansson

Susanne Jansson, ekonomi­­direktör

Åsa Scott

Åsa Scott, avdelnings­chef, CBRN-skydd och säkerhet

Matts Gustavsson

Lars Höstbeck, avdelnings­chef, Försvars­teknik

Lars Höstbeck

Malek Khan, avdelnings­­chef, Försvars­analys

Susanne Moberg

Susanne Moberg, avdelnings­chef, Forsknings­stöd

Christian Jönsson

Christian Jönsson, avdelnings­­chef, Lednings­system

Christian Jönsson

Henric Östmark, avdelnings­­chef, Vapen, skydd och säkerhet

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-01-14