Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Ledningsgrupp

I FOI:s ledningsgrupp ingår general­direktören, ekonomi­direktören, planerings­direktören, personal­chefen samt avdelnings­chefer.

FOI:s ledningsgrupp kan nås via växelnumret 08-555 030 00.

Anna-Lena Österborg

Jens Mattsson, general­direktör

Maria Lignell Jakobsson

Maria Lignell Jakobsson, planerings­­direktör

Susanne Jansson

Susanne Jansson, ekonomi­­direktör

Susanne Moberg

Susanne Moberg, avdelnings­chef, Forskningsstöd

Åsa Scott

Åsa Scott, avdelningschef, CBRN-skydd och säkerhet

Matts Gustavsson

Lars Höstbeck, avdelningschef, Försvarsteknik

Lars Höstbeck

Malek Khan, avdelnings­­chef, Försvars­analys

Christian Jönsson

Henric Östmark, tillförordnad avdelnings­­chef, Vapen, skydd och säkerhet

Christian Jönsson

Christian Jönsson, avdelnings­­chef, Lednings­system

Tomas Nilsson, tf. personal­chef

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-08-30