Läs mer
Start

Våldsbejakande extremism

Regeringen gav den 2 juni 2016 i uppdrag till FOI att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda. Uppdraget kommer att delrapporteras under 2017 och slutrapporteras i mars 2019.

Det vita hatet – I en rapport från FOI undersöks hur rasism, fördomar och hat ser ut i radikala nationalistiska miljöer på nätet. Rapporten är den tredje delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

 

Det digitala kalifatet – I en rapport från FOI undersöks terrororganisationen IS propaganda från en mängd olika perspektiv. Rapporten är den andra delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

 

Hatbudskap i digitala miljöer – I en rapport från FOI undersöks hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer. Rapporten är den första delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

 

FOI har fått i uppdrag att göra kvantitativa kartläggningar och analyser av den våldsbejakande extremistiska propaganda som sprids via internet och sociala medier i Sverige. Kartläggningen ska omfatta de våldsbejakande extremistiska miljöer som finns i Sverige: högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism, och deras internationella kopplingar.

 

I genomförandet av uppdraget och vid spridningen av resultaten samarbetar FOI med Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Polisen och Säkerhetspolisen.