ENTRAP - Enhanced Neutralisation of explosive Threats Reaching Across the Plot 

ENTRAP är ett 3-årigt projekt med finansiering från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

ENTRAP-logo

Syftet med ENTRAP är att hitta metoder för att utvärdera de tekniska framsteg som gjorts inom forsknings- och utvecklingsprojekt på europeisk nivå under de senaste decennierna. Fokus för projektet är endast på improviserade sprängladdningar, IED, (från engelska Improvised explosive devices). Det övergripande målet är att förstå och utvärdera effektiviteten i de tekniska förmågor som framkommer utifrån projektens resultat och att jämföra dem med de metoder och verktyg som idag finns tillgängliga för att detektera och förhindra användning av improviserade sprängladdningar.

https://cordis.europa.eu/project/id/740560 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

entrap@foi.se