EU-SENSE

EU-SENSE - European Sensor System for CBRN Applications är ett 3-årigt projekt som startade i maj 2018 och slutar i april 2021 med finansiering från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, under kontrakt No 787031.

Projektets logotyp

Syftet med EU-SENSE är att utveckla ett sensornätverk där olika teknologier för kemisk detektion används. Detta möjliggör en förbättrad detektions- och klassificeringsförmåga. Utöver hårdvaruutveckling kommer maskininlärning användas för att minska inflytandet av de naturliga bakgrundsfluktuationerna vilket ytterligare förbättrar detektionsförmågan och gör analysen mer robust. Vid en situation där en anomali upptäcks i bakgrundsfluktuationen kommer en så kallad invers spridningsberäkning användas för att uppskatta var källan finns och hur stor källstyrkan är baserat på sensormätningarna. Sist och slutligen görs en spridningsberäkning för att uppskatta riskområdet. Det övergripande syftet att kunna förse framför allt räddningstjänst med ett förbättrat beslutsstöd.