EXERTER - Security of Explosives pan-European Specialists Network

EXERTER är ett 5-årigt projekt med finansiering från Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. EXERTER samlar 20 partners från 13 EU-medlemsstater i ett nätverk av specialister inom explosivämnessäkerhet.

Syftet med projektet är att identifiera och främja innovativa metoder, verktyg och teknologier som erbjuder lösningar i kampen mot terrorism och annan grov brottslighet samt för att generellt förbättra säkerheten kring explosivämnen. EXERTER-nätverket samlar experter från brottsbekämpande myndigheter, försvars- och civila forskningsinstitut, departement, akademi och standardiseringsinstitut.

www.exerter-h2020.eu Länk till annan webbplats.

EXERTER-logo