Kunskaper från genomförda projekt

När det gäller utveckling av området säkerhet och krisberedskap bedrivs många projekt kring detta inom EU med deltagare från olika länder och sam­hälls­sektorer.  Sverige har hittills varit framgångsrikt i detta arbete och FOI är sedan lång tid en av de svenska aktörerna som deltar i EU-projekt inom säkerhet och krisberedskap.

Bildkollage.

FOI har under åren deltagit i en lång rad EU-finans­ierade projekt. En stor del av dem är sådana som bidrar till att möta samhälls­utmaningen Säkra samhällen i H2020. Även projekt från föregångare till H2020 som avslutats efter 2007 är relevanta i detta sammanhang. Plattformen kommer att sammanställa genomförda och pågående projekt som bedöms bidra till att möta denna samhällsutmaning. Syftet med denna samman­ställning är att ge en över­gripande bild av vilka ämnen som hanteras i projekten, vilka organisa­tioner som deltar, samt en översikt av projektvolymen. Med hjälp av samman­ställningen kan, på en övergripande nivå, resultat sökas och spridas till en vidare krets, t.ex. en grupp av aktörer inom krisberedskapssystemet.

Vi vill gärna hänvisa till andra genomförda projekt som har bedrivits av andra aktörer.

Senast uppdaterad: 2021-03-22