Nätverk och genomförda evenemang

EU-nätverk och evenemang som genomförts under 2016-2020.

Genomförda evenemang

H2020 Secure Societies Information Day and Brokerage Event 7 april 2020
En virtuell informationsdag/”brokerage event” H2020: Säkra samhällen.
Länk till information om och presentationer från mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SMI2G 2020 29-30 januari 2020
Ett nätverksmöte/”brokerage event” i Bryssel, Belgien för H2020: Säkra samhällen.
Länk till information om och presentationer från mötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Community of Users, CoU:s Agenda 2019  Pdf, 276.3 kB.

Mediterranean Security Event 2019

Datum 29-31 oktober 2019

Plats Grekland

Information Registrering beräknas öppna i mitten av juli

Beskrivning: The objective is to bring together innovative R&D security projects, practitioners network, industry and academia in order to facilitate interaction and synergy among R&D activity and the networks of practitioners as users of European Researcy.

________________

Security Research Event 2019

Datum 6-7 november 2019

Plats Helsingfors, Finland

Information om/inbjudan till Secyrity Research Event 2019 Pdf, 537.7 kB.

Beskrivning:

Under temat "Building bridges: reinforcing synergies between security research and other funding instruments", kommer Security Research Event 2019 (SRE 2019) att illustrera styrkan och inspirerande resultat av säkerhetsrelaterad forskning och innovation via en konferens samt en utställning.

SRE 2019 förväntas samla omkring 400 deltagare som representerar ett brett spektrum av säkerhetsintressenter: forskare, branschrepresentanter, offentliga säkerhetsleverantörer och utövare (dvs. brandkår, polis, gränsbevakare, brottsbekämpande organ etc.) samt ett brett antal politiker från hela Europa.

______________

Mötesplats Samhällssäkerhet 2019

Datum 19-20 november 2019

Plats Stockholm, Kistamässan

Information: https://www.samhallssakerhet.se/ Länk till annan webbplats.

Beskrivning: Denna mötesplats utgör en möjlighet för dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete med dessa frågor. Drygt 40 aktuella seminarier arrangeras och utställningen är fylld med företag, organisationer och föreningar i branschen.

European Research and Innovation Days

Datum 24-26 september 2019

Plats Bryssel

Information https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en

Beskrivning: Målgrupp är intressenter som tillsammans vill utforma framtidens forskning och innovationer

_________________

Skadeplats 2019

Datum 24-26 september 2019

Plats Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress samt övningsfältet Viktoria Hotell & Konferens

Information https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/konferenser-och-seminarier/skadeplats/ Länk till annan webbplats.

Beskrivning: Målgrupp för denna konferens och demonstrationsverksamhet är operativ räddningstjänst som arbetar på skadeplats, samt övrig blåljuspersonal, industribrandkårer, politiker, länsstyrelser, m.fl.

__________

CBRNe Protection symposium 24-26 september 2019

Datum 24-26 september 2019

Plats Malmö, Malmömässan

Sista anmälningsdag  8 september 2019

Information: www.cbw.se Länk till annan webbplats.

Beskrivning: CBRNe Protection symposium, tidigare känt som CBW Protection Symposium, omfattar nu även skydd mot radiologiska, nukleära och explosiva stridsmedel förutom de kemiska och biologiska stridsmedlen. Målgrupp för symposiet är professionella inom området skydd mot CBRNe. Symposiet kommer att innefatta sessioner om följande ämnen:

 • Emerging Threats and Risks
 • Dispersion Techniques and Modelling
 • Hazard Management
 • Detection and on-site analysis
 • Identification/Forensics
 • Personal and Collective Protection
 • Decontamination
 • Medical Management
 • Education/Training/Exercises
 • Commercial Development

En utställning rörande utrustning till skydd mot CBRNe, vid vilken företag kommer att visa sina senaste produkter, kommer att arrangeras i anslutning till symposiet. Utställningen kommer att ge möjlighet för deltagarna att undersöka den på marknaden tillgängliga tekniken för att skydda sig mot CBRNe.

______________

Mötesplats SO - samverkansområden

Datum 14 maj 2019

Plats Stockholm, Stockholm Waterfront Congress Centre

Sista anmälningsdag 2 maj 2019

Arrangör MSB

Beskrivning: Ett forum där aktörerna som ansvarar för samhällets krisberedskap och deltar i samverkansområdena får en samlad lägesbild, den senaste kunskapen och ett nätverk för att planera och samordna arbete som stärker beredskapen och det civila försvaret. Vid mötet presenteras gemensam aktuell information i plenum för alla aktörer. Dessutom finns ett seminarieprogram där deltagarna kan välja mellan tre seminarier med möjlighet till fördjupning och diskussion i några utvalda ämnen. 


H2020 Secure Societies Info Day, Workshop and Brokerage Event 9 april 2019
En informationsdag/nätverksmöte/”brokerage event” i Riga, Lettland för H2020: Säkra samhällen.


H2020 Secure Societies Info Day and Brokerage Event 13-14 mars 2019

Informations- samt nätverksmöte/”brokerage event” i Bryssel, Belgien för H2020: Säkra samhällen
Länk till information om och presentationer från mötet Länk till annan webbplats.


Kunskapsdag: samverkan vid samhällskriser - problem eller möjlighet? 31 januari 2019  www.msb.se Länk till annan webbplats.


SMI2G 29-30 januari 2019

Ett nätverksmöte/”brokerage event” i Bryssel, Belgien för H2020: Säkra samhällen.


Aktörsgemensamt CBRNE-möte 23-24 januari 2019 (Stockholm)


Nordic Brokerage Event inför utlysningar 2019

Som tidigare annonserats kommer ett Nordic Brokerage Event att hållas den 7 november 2018 i Stockholm/Kista. Arrangörer är de nationella represen­tanterna i program­kommittén för H2020 och de nationella kontaktpersonerna från Sverige, Norge, Island, Danmark och Finland, tillsammans med projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen och forsknings­finansiären Nordforsk. Syftet med eventet är att underlätta nätverkande bland nordiska aktörer för att underlätta konsortie­bildningar och stötta framtagandet av gemensamma projekt­ansökningar till H2020 Säkra samhällen. Svenska, norska, isländska, danska och finska forskare, slutanvändare och bransch­företrädare är välkomna att delta för att förbereda förslag inför utlysningen 2019.

Fokus för eventet ligger på utvalda utlysnings­områden: DRS (DRS01, DRS02, DRS03), FCT (FCT01, FCT02, FCT03), INFRA (INFRA02) och GM (GM01). Det kommer att vara parallella sessioner för dessa utlysnings­områden.

Inbjudan, information och möjlighet att registrera sig för eventet och ange intresse för face-to-face möten är nu möjligt på eventets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Slutdatum för registrering är 17 oktober, eller tills eventet är fullbokat. Eventuella frågor besvaras av Carina Olsson, (carina.olsson@msb.se) eller Åsa Fritzon, MSB (asa.fritzon@msb.se).

European Brokerage Event on Resilience from disaster 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Resilience from disaster 2018 den 24 oktober 2018 på Ministry of Research and Innovation i Paris.

European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019 den 11 oktober 2018 på Ministère de la Recherche i Paris

European Brokerage Event on Fight against crime and terrorism 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019 den 2 oktober 2018 på Ministère de la Recherche i Paris

DARWIN DCoP Webinar

Darwin inbjuder till webbmöte 18 september 2018 kl 13.00 - 15.00.

The sharing of experinces on how to implement the DARWIN Resilience Management Guidelines through workshops and simulations - an end-user perspective

5 september 2018 Aktörsgemensamt CBRNE-möte

MSB inbjuder till aktörsgemensamt CBRNE-möte i Stockholm den 5 september 2018.

Community of Users Thematic Days & Security Research Conference

Community of Users Thematic Days & Security Research Conference genomförs i Bryssel 3-6 december 2018.

Security Research Event 2018 in Brussels 5 and 6 of December 2018

Under the theme "Making Europe a safer place - demonstrating the impact of EU-funded security research", SRE 2018 will demonstrate the strength and inspiring results of security related research and innovation activities. The event will bring together 800 participants, representing a wide range of security stakeholders: researchers, industry representatives, public security providers and practitioners (i.e. fire departments, police, border guards, intelligence agencies, etc.), as well as policymakers from across Europe.
 
The European Commission and the Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology cordially invite you to participate in the 2018 Security Research Event (SRE) taking place on 5 and 6 of December 2018 in Brussels at the Square Meeting Centre.

28–29 november 2017

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras 28–29 november på Kistamässan i Stockholm. Samverkans­plattform H2020: Säkra samhällen kommer där att anordna en innovationslounge med temat ”Krisberedskap 2025”, där det kommer att pågå aktiviteter under hela mässan, i anslutning till pauserna i huvud­programmet. Programmet kommer bland annat att innehålla:

 • Ett informationstillfälle kring de nya Horisont 2020-utlysningarna inom säkra samhällen.
 • Två tematiska pass kring nätverk inom kris­beredskap och fram­tiden för svenska testbäddar.
 • Demonstrationer och presenta­tioner på temat Verktyg i kris­beredskapen 2025?

5 september 2017

Hur resilient är vår krishanterings­förmåga? Var med den 5 september under en simulering av en katastrof­medicinsk insats vid en olycka till sjöss utanför östkusten

Välkommen till ett unikt tillfälle där vi genom­för en praktisk utvärdering av riktlinjer för mer resilient krishantering genom exemplet katastrof­­medicinsk beredskap vid Region Östergötland.

Det blir en heldag med simulerings­övning och diskussioner kring sam­verkan och ledning, resiliens, kris­beredskap och hur vi kan utveckla dessa områden med hjälp av simulering. Simulerings­övningen kombinerar KMC:s metodik för att simulera och värdera katastrof­medicinska insatser med FOI:s simulerings­verktyg. FOI:s verktyg stödjer simulering av ett stort antal resurser (mark, sjö, luft) och logistiska processer med faktisk geografi.

Länk till presentationen Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

23–24 maj 2017 Viktiga teknik- och projekt­demonstrationer vid Samverkansseminarium 2017

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen anordnar ett antal teknik- och projekt­demonstrationer vid Samverkans­seminarium 23-24/5 i Revinge. FOI, MSB, Södertörns brand­försvarsförbund (SBFF) och Katastrof­medicinskt centrum i Linköping (KMC) presenterar resultat och erfarenheter från att ha deltagit i EU-projekt med kris­bered­skaps­inriktning. Deltagarna på Samverkans­seminariet ges möjlighet att ta del av följande demonstrationer:

 • Syntetisk lägesbild för ledning och samverkan – FOI demonstrerar den digitala simulerings­plattformen NetScene som kan simulera operativ verksamhet (sjö, luft, mark) och generera digitala lägesbilder för att utveckla, öva och värdera ledning och samverkan mellan olika aktörer samt över större geografiska områden.
 • Fiktiva virtuella miljöer – MSB presenterar hur digitala simulerings­verktyg kan användas för träning, utbildning och utveckling vid olika typer av räddnings­insatser, i detta fall räddnings­insats till sjöss.
 • Faktiska virtuella miljöer – FOI visar hur faktiska miljöer (ex. Arlanda flygplats och övnings­område Kvarn) kan återskapas digitalt i hög upplösning genom laser­skanning, och användas för att planera och replikera insatser och tränings­situationer, alternativt för att generera inspel för träning och övning.
 • En digital träningsmiljö för övning/utbildning i katastrof­medicin och samverkan – KMC demonstrerar tränings­miljön DigEmergo som är en digital­isering av simuleringsverktyget Emergo Train System med syftet att möjliggöra småskalig mängd­träning av insats­personal.
 • Verktyg för att lokalisera personer i kollapsade byggnader – FOI och SBFF förevisar lösningar för att dels snabbt kartera kollapsade byggnader med hjälp av laser, dels upptäcka och lokalisera överlevande i dessa byggnader med vibrations­känsliga sensorer.

9 februari 2017

Den 9 februari hade Samverkans­plattformen tillsammans med Vinnova och MSB en inspirationsdag inför utlysningarna 2017. Det blev ett tillfälle att få aktuell information kring utlysningar, trender inom området och tips inför ansöknings­skrivning. Man fick också lyssna på projektexempel och det gavs möjligheter till interaktivitet och dialog med deltagare, stödfunktioner och projektexempel.

Material ifrån Innovationsdagen Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster.

27 oktober 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen bjuder in till Nätverksmöte, för alla som vill medverka i H2020:Säkra samhällen ansökningar 2017

Ladda ner program Pdf, 335.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Ansökningsinitiativ

Kompetenser

29 september 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen bjuder in till Mer nytta för svensk krisberedskap från EU

Ladda ned program Pdf, 337.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentationer

8 mars 2016

Brokerage event: Horizon 2020 Secure societies: Invitation to CIP-01-2016-–2017 European Brokerage Event, Bilbao

Länk till evenemanget med information om agenda med mera: http://bit.ly/1PQMzNN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

27 januari 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen bjuder in till Nätverksmöte för alla som vill medverka i H2020: Säkra samhällen-ansökningar

Ladda ned program Pdf, 303.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Presentationer

Ansökningsinitiativ

Kompetenser och organisationer

Senast uppdaterad: 2023-05-10