Utlysningar

Horisont Europa – EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027.

Ramprogrammet Horisont Europa löper under perioden 2021-2027 och har en total budget på cirka 96 miljarder euro. Horisont Europa delas in i tre områden 1) Excellent Science, 2) Global Challenges and European Industrial Competitiveness samt 3) Innovative Europe. Tyngdpunkten när det gäller den Europeiska kommissionens strategiska plan för Horisont Europa ligger på område två. Detta område delas in i sex så kallade "kluster" där kluster 3, Civil säkerhet för samhället, mest liknar det tidigare utlysningsområdet H2020 Säkra samhällen.

Horisont Europa fokuserar på att stärka EU:s vetenskapliga och teknologiska förmågor, öka dess innovationskapacitet samt leverera i linje med europeiska prioriteringar.

Ytterligare information om ramprogrammet kan nås via EU kommissionens informationssida om Horisont Europa Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 2022-12-21