Styrelse och ledning

Generaldirektör Jan-Olof Lind är myndighetschef och leder myndighetens dagliga arbete på uppdrag av regeringen och i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer. Överdirektör Anna-Lena Österborg är tillika ställföreträdande generaldirektör. Myndighetens högsta operativa ledning utgörs av generaldirektören och överdirektören.

Ledamöterna till FOI:s styrelse förordnas till sina uppdrag efter beslut från regeringen.

 

Styrelseordförande

 

 Yvonne Gustafsson

Ordförande i styrelsen för Riksgälden och ledamot i Finanspolitiska rådets styrelse

  

Styrelseordförande, vice

 

Eva Lindencrona

Fv Direktör

  

 

Ledamöter

 

Jan-Olof Lind

Generaldirektör, FOI

Hans Hentzell

Verkställande direktör, Swedish ICT Research

Mats Leijon

Professor, Uppsala universitet

Helena Thunander Holmstedt

Ekonomidirektör, Försvarsmakten

  

 

Personalrepresentanter

 

Mattias Liefvendahl

Saco-S

Eva Larsson

OFR/ST