Start
Pengar och siffror

Foto: iStockphoto.com/gbrundin

Upphandling

FOI upphandlar varor och tjänster för ca 250 miljoner kronor årligen. All upphandling/inköp sker via Inköpssektionen på FOI. Exempel på inköpsområden är IT-utrustning, elektronik- och optronikutrustning, mekanikprodukter, maskiner, instrument, kemikalie- och laboratorieprodukter samt tjänster.

FOI är en statlig myndighet och därmed skyldig att följa Lagen om Offentlig Upphandling, LOUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Inköpssektionens uppdrag är att se till att all upphandling och alla inköp sker affärsmässigt och juridiskt korrekt.