Start

Hur blir jag leverantör?

Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud.

Vi behandlar alla på samma sätt, oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller är med i en upphandling för första gången. Ett av de viktigaste syftena med offentlig upphandling är att främja konkurrens.

 

För att kunna bli leverantör till FOI måste du vara med och lämna anbud och bli tilldelad kontrakt i en upphandling. För att kunna vara med och lämna anbud gäller det att hålla sig uppdaterad om vilka upphandlingar som är aktuella. Detta gör man bäst genom att regelbundet besöka vår webbsida. Våra aktuella upphandlingar som är ute på annons ser du under fliken ”aktuella upphandlingar”.

 

Leverantörskontroll

FOI får med hjälp av Skatteverket upplysningar avseende leverantörer i samband med upphandlingar och tecknande av avtal. FOI begär även fortlöpande uppgifter om ekonomiska förhållanden, redovisning av skatter och avgifter hos de företag som levererar varor och tjänster till myndigheten. Kontrollerna är en del av kvalitetssäkringen av ingångna avtal och ska säkerställa att de krav som ställdes vid anbuden följs/fortlöpande efterlevs.

 

Uppgifter som inhämtas om namngiven leverantör:

 

  • är registrerad för moms och arbetsgivaravgifter
  • redovisade arbetsgivaravgifter
  • har F-skatt eller FA-skatt
  • inte har skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket/Kronofogden