Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Vision och mål

FOI:s vision och mål

Vår vision

FOI forskar för en säkrare värld.

Vårt övergripande mål

Sveriges främsta strategiska forsknings-och expertstöd till nytta för försvars-och säkerhetsområdet.

FOI:s mål på medellång sikt

  • FOI har bärkraftiga kompetenser med hög kvalitet inom strategiskt viktiga områden.
  • FOI har strategisk dialog med ägare och uppdragsgivare.
  • FOI har ett gott ledarskap och medarbetarskap - Vårt FOI är ett självklart förhållningssätt.
  • FOI bedriver en kostnadseffektiv verksamhet där uppdrag och resurser är i balans.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-04-12