Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt
Samverkansplattform H2020 Säkra Samhällen


Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slut­användare kan mötas för att kunna skapa framgångs­rika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och samverkanstillfällen genom att plattf­ormen tar tillvara på utvecklings­möjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhälls­säkerhet och krisberedskap.

Personer som rör sig på en öppen plats.

Vi välkomnar alla svenska krisberedskaps­aktörer att medverka i plattformen. Platt­formen bjuder in till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera sam­arbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som tagits fram inom ramen av EU-projekt.

Inom EU:s program för Säkra samhällen finns följande delområden:

  • Disaster Resilient Societies - safeguarding and securing society, including adapting to climate change. Här återfinns frågor om krisberedskap, resiliens, räddningstjänst, klimat­anpassnings­åtgärder, lägesbild, skydd av kritisk infrastruktur samt inter­operabilitet och samverkan.
  • Fight against Crime and Terrorism. Här återfinns forensik och utveckling av t.ex. polisiär verk­samhet, utveckling av nya metoder för att förhindra och lagföra cyber­brottslighet, säker identitets­hantering samt förståelse för mekanismer kring social oro och radikalisering.
  • Border Security and External Security. Här återfinns frågor rörande gräns­övervakning, sjöräddning, åtgärder mot smuggling, effektiva gränskontroller, säkra och effektiva logistik och transport­flöden, informations­system och katastrofhjälp.
  • Digital Security. Här återfinns informations- och cybersäkerhet, skydd av kritisk infra­struktur, integritetsfrågor, säkerhet i e-tjänster, ekonomisk säkerhet.
  • Critical Infrastructure Protection.

Vi välkomnar alla som arbetar i EU-projekt att höra av sig. Vi vill gärna länka till era relevanta hemsidor.

EU:s information om H2020, Secure Societies, och kommande utlysnings­topics: Horizon 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB:s EU-sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinnova har information om H2020 och andra program inom EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinnovas visualiseringsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för H2020-projekt är väldigt givande att klicka sig runt i.

Kontakta Samverkansplattform H2020
E-posta plattform@foi.se FOI vxl: 08-555 030 00

Helene Hultgren administratör 

Lena Engelmark sekreterare 

Carina Eldsäter förste forskare 

Eva Mittermaier forskningsledare 

Mirko Thorstensson förste forskare

Anna Holmström forskare 

Hans Frennberg överingenjör 

Kontakt