Start

Mali: stort behov av konfliktlösning

2015-01-30

I mitten av januari skickades de första 70 soldaterna från Sverige till Mali, som en del i den trupp som Sverige bidrar med till FN:s fredsfrämjande insats. Med anledning av det anordnade FOI ett seminarium på Medelhavsmuséet i Stockholm.

Under 2015 kommer Sverige för första gången på nio år att åter bidra med trupp till FN:s fredsfrämjande insatser. Det svenska bidraget kommer att ingå i FN:s stabiliseringsinsats MINUSMA som pågår i Mali sedan juli 2013. Syftet med seminariet var att diskutera vilka utmaningar insatsen står inför och vilken roll Sverige och det svenska bidraget kan spela för att främja fred i Mali.

 

Enhetschef Markus Derblom från FOI öppnade seminariet med att ge en historisk bakgrundspresentation av situationen i Mali. De väpnade konflikterna i Mali utgör ett hot mot regional såväl som global fred och säkerhet. Magdalena Tham Lindell, projektledare för Afrikaprojektet vid FOI, fördjupade den historiska analysen med ett anförande om den pågående konflikten och behovet av konfliktlösning. Hon lyfte fram de två olika konflikterna: dels den politiska konflikten mellan staten och olika grupper i norr gällande självstyre, dels konflikten med väpnade islamister som vill införa sharialagar och bilda ett islamistiskt kalifat. För båda typerna av grupper spelar även kontrollen över de illegala handelsflöden som passerar genom Mali en stor ekonomisk betydelse.

 

- Lösningen på konflikten är komplex och kräver för det första en regional ansats som inte minst inkluderar den fristad Libyen utgör för väpnade grupper, för det andra en ny politisk modell för Mali och för det tredje att fredsförhandlingarna som snart återupptas i Alger även beaktar relationerna mellan befolkningsgrupper i norr, sammanfattade Tham Lindell.

 

På seminariet och den efterföljande paneldiskussionen diskuterades de många utmaningar som den svenska insatsen står inför samt vad det svenska bidraget innebär. Mali är i stort behov av konfliktlösning och de ökade rebellaktiviteterna i landet kräver att omvärlden agerar.

 

Moderator för seminariet var: Markus Derblom, chef Enheten för fredsfrämjande insatser FOI. Talare: Magdalena Tham Lindell, projektledare Afrikaprojektet FOI, Ole Martin Gaasholt, Fil. dr antropologi , Nordiska Afrikainstitutet, Emma Skeppström, projektledare Insatsprojektet FOI, Överstelöjtnant Carl-Magnus R Svensson, styrkechef Mali 01, Försvarsmakten. Paneldiskussion mellan: Riksdagsledamot Karin Enström, vice ordförande utrikesutskottet, f.d försvarsminister (m), Riksdagsledamot, Anna-Lena Sörensson, ledamot utrikesutskottet (s), Generallöjtnant Göran Mårtensson, Försvarsmaktens insatschef, Brigadgeneral Michael Claesson, militärrådgivare Utrikesdepartementet.

 

Läs mer om utmaningarna för det svenska bidrag i FN:s insats i Mali