Start
antenner_signaturer_detaljbild.jpg

 
FOI:s labb för cybersäkerhetsforskning håller världsklass

2015-03-18

Vetenskapsrådet har uppmanat FOI att göra en ansökan för att göra labbet CRATE till en Nationell infrastruktur för forskning inom cybersäkerhet.

Vetenskapsrådet arbetar med en modell där stöd ges till en utsedd forskningsaktör som får agera som nationellt vetenskapligt nav inom ett kunskapsområde, en så kallad Nationell infrastruktur. Där ska forskare från universitet, myndigheter och företag ges möjlighet att utnyttja landets mest avancerade forskningsutrustning och utföra forskning som annars inte varit möjlig.

 

FOI har en experimentanläggning för cybersäkerhet i världsklass, som i dag i första hand används av FOI:s forskare, främst på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

 

FOI lämnade i april 2014 in en ansökan om planeringsbidrag till Vetenskapsrådet, där bland andra forskare från KTH och Chalmers gav stöd till idén att FOI:s anläggning i Linköping ska bli en Nationell infrastruktur inom cybersäkerhet. Det har fått Vetenskapsrådet att anslå 500 000 kronor till FOI för att göra en full ansökan.

 

– Detta innebär bland annat att vi kommer att träffa landets universitet och andra forskningsaktörer inom området för att informera dem om vad vi kan erbjuda, men också höra vilka önskemål de har på oss för att stödja vår ansökan, berättar Teodor Sommestad, förste forskare vid FOI.

 

Om Vetenskapsrådet utser FOI:s anläggning till en Nationell infrastruktur kommer det att få stor betydelse för den fortsatta satsningen på cybersäkerhetsforskning i Sverige, framförallt genom tillgång till resurser och kunskap.

 

– Det kommer att innebära att fler och bättre experiment inom cybersäkerhet kommer att göras hos oss. Vi kommer då att kunna ta del av kunskaperna och bidra till att sprida resultatet av experimenten, säger Teodor Sommestad.

 

Dessutom skulle uppdraget kunna ge FOI tillgång till ny internationell forskning.

 

– Eftersom den kunskap som då tas fram här kan ge ingångar i intressanta internationella forskarkonstellationer, säger Teodor Sommestad.

 

Ansökan om att bli en Nationell infrastruktur beräknas tidigast vara klar 2017.

 

Första nordiska cybersäkerhetsövningen
För första gången har det nordiska nationella CERT-samarbetet (CERT – Computer Emergency Response Team) genomfört en gemensam nordisk cybersäkerhetsövning. Övningen genomfördes 16-18 mars i FOI:s tekniska övningsmiljö, och syftet var att stärka det nordiska samarbetet och förmågan att gemensamt stödja samhället med att hantera it-incidenter. Läs mer om cybersäkerhetsövningen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster