Start

FOI utvecklar framtidens radarteknik

2015-03-25

I ett samarbete med KTH och Uppsala Universitet arbetar FOI för att ta fram teknik som kan få stor betydelse på en rad områden, exempelvis inom medicinsk teknik, rymdforskning och säkerhetslösningar.

Inom projektet MEMS THz Systems ryms teknik som i framtiden kan komma att användas av bland andra Ericsson och Saab. Projektet, där FOI och Uppsala Universitet ingår, koordineras av KTH och pågår fram till 2019. Målsättningen är att ta fram, samt experimentellt utvärdera, ett miniatyriserat elektroniksystem­byggsätt för THz-tillämpningar.

 

– Vi jobbar på signalfrekvenser som är 100-10 000 gånger högre än de som används i mobiltelefoni. Det är det så kallade TeraHertz-gapet mellan 300 GHz och 10 THz, säger Robert Malmqvist, projektledare inom FOI. Frekvensbandet är ett tidigare inte så utnyttjat frekvensband mellan optik och radar. I THz-bandet kan man nå högre upplösning är radar och bättre penetrationsförmåga än vid optikfrekvenser.

 

– Vi tittar på ett system som gör det möjligt att se genom textilier för att upp­täcka farliga föremål. Det skulle komma till användning för att snabbt identifiera hot på platser där stora folkmassor passerar, säger Robert Malmqvist.

 

Dagens system för THz tillämpningar är otympliga, i vissa fall upp till flera kubikmeter stora. På sikt hoppas man kunna göra dem betydligt mindre och billigare genom att använda en systemintegrationsteknik baserat på mikro­maskinerade vågledare i kiselsubstrat istället för konventionella vågledare.

 

– Storlek, vikt, kraft och kostnad är några av våra ledord. Vi vill göra den här tekniken avsevärt mindre, 100-1000 gånger mer kompakt än vad den är i dag.

 

Tekniken skulle på sikt även kunna användas i prober för att exempelvis upptäcka hudcancerceller, säger Robert Malmqvist. Andra användningsområden förutom medicinsk teknik är höghastighetskommunikation, rymdforskning och säkerhetslösningar för både civila och militära behov.