Start
Inrikesministernsbes-k.jpg

Sveriges inrikesminister besöker FOI i Linköping

2015-04-16

FOI har haft besök av inrikesministern Anders Ygeman. Ministern kom för att få en presentation av myndighetens forskning inom området Informationssäkerhet.

Under gårdagen fick Anders Ygeman en presentation av FOI:s verksamhet och en demonstration av FOI:s unika labb för cybersäkerhetsforskning CRATE, Cyber Range And Training Environment. CRATE är en av de allra första europeiska träningsanläggningarna speciellt anpassade för cyberförsvar.

 

-Besöket gav oss en möjlighet att visa vår tekniska förmåga och visa upp vad vi gör åt olika myndigheter. Besöket innebär att vi fick visa ministern på vilket sätt FOI är en nationell och nordisk resurs och synliggöra vår förmåga upp till regeringsnivå, säger Magnus Sparf, enhetschef på avdelningen för Informations- och aerosystem.

 

Polisen, säkerhetspolisen och samhällets krisberedskap är några av de områden Anders Ygeman ansvarar för i sin roll som inrikesminister. I det uppdraget ingår även skydd av samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som är underordnade justitiedepartementet och inrikesministern, är just nu FOI:s största uppdragsgivare när det gäller forskning om IT-säkerhet. Hälften av intäkterna inom informationssäkerhet kommer i nuläget från MSB.

 

-Inrikesministern ville veta mer om den nordiska cybersäkerhetsövningen som MSB höll i och som genomfördes förra månaden i vår tekniska övningsmiljö här på FOI. Det var den första nordiska gemensamma övningen som hållits. Syftet var att stärka det nordiska samarbetet och förmågan att gemensamt stödja samhället med att hantera IT-incidenter, vilket intresserade ministern. Det är viktigt att informationssäkerhet är med på den politiska nationella agendan, säger Magnus Sparf.