Internationellt besök med fokus på provstoppsavtalet för kärnvapen

2015-04-17

CTBTO är en internationell organisation för att övervaka provstoppsavtalet för kärnvapensprängningar. Idag besökte deras högste representant FOI:s forskningsverksamhet.

Sverige har en lång tradition av att vara engagerade i nedrustningsavtal och på FOI är forskarna bra på att detektera radioaktivitet i luften. Forskningen på FOI inom detta område är till största delen anslagsfinansierad via Utrikesdepartementet men uppdrag beställs också från till exempel SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och CTBTO (The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). CTBTO har funnits sedan 1996 och har uppdraget att övervaka att ingen stat utför kärnvapenprovsprängningar på land, i atmosfären, under vattnet eller under marken. CTBTO:s Executive Secretary Lassina Zerbo är idag på besök i Sverige.

 

- FOI har ett stort och betydelsefullt samarbete med CTBTO och organisationen fyller en oerhört viktig funktion som övervakare av att provsprängningsstopp efterföljs. Det betyder mycket att CTBTO:s Executive Secretary Lassina Zerbo kommer till Sverige för att möta vår utrikesminister och för att träffa Hans Blix. Vi är också glada för att han kommer speciellt till FOI för att besöka vår forskningsverksamhet här, säger Anna-Lena Österborg, Överdirektör vid FOI.

Lassina Zerbo träffade under förmiddagen FOI:s Överdirektör Anna-Lena Österborg och ett flertal forskare vid FOI. Lassina Zerbo fick bland annat också en demonstration av FOI:s xenonlabb, SAUNA. SAUNA är ett mätningssystem som ingår i ett globalt nätverk med 300 nätpunkter runt om på jorden med uppgift att stödja CTBTO i arbetet med att övervaka att kärnvapenprovsprängningar inte genomförs. SAUNA är världskänt för mätningar av luftburen radioaktivitet. Den första prototypen till systemet utvecklades vid FOI under 2000 och lanserades kommersiellt under 2003. Under 2006 blev systemet uppmärksammat när det uppmätte xenon från ett nordkoreanskt underjordiskt kärnvapenprov. FOI har fått i uppdrag av regeringen att vidareutveckla SAUNA för att ytterligare stärka verifikationsregimen. 

- Lassina Zerbo från CTBTO uttryckte en angelägenhet om ett fortsatt gott samarbete med FOI och Sverige där vi kan fortsätta att bidra som ett av de mest framträdande länderna när det gäller övervakning och verifiering av provstopp för kärnvapen, säger Martin Goliath, enhetschef på FOI.

 

På FOI arbetar experter med bedömningar av hotet från kärnvapen och här ingår också arbetet med nedrustningsfrågor och frågor kring icke-spridning. FOI har den nationella tekniska expertkompetens som arbetar med tekniska verifikationsfrågor, främst hur man kan mäta om ett kärnvapen sprängts men också hur andra avtal kring kärnvapen skulle kunna verifieras.

 

Under gårdagen talade Sveriges utrikesminister Margot Wallström på ett seminarium om kärnvapennedrustning på Utrikespolitiska institutet och ministern sa bland annat att ”Sverige och EU har länge arbetat till stöd för att provstoppsavtalet CTBT ska träda ikraft /…/ På den tekniska sidan har regeringen gett FOI i uppdrag att vidareutveckla det svenska systemet SAUNA som upptäcker kärnsprängningar genom ädelgasdetektion. SAUNA är en nyckelkomponent i CTBT:s verifikationssystem och Sverige är ett av endast tre länder som har spetskompetens på detta område”.

 

Läs mer om CTBTOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Läs Utrikesminister Margot Wallströms tallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UD tar emot Lassina Zerbolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om SAUNAlänk till annan webbplats

 

På bilden: Dr. Anders Ringbom, Sabine Bauer, Special Assistant CTBTO, Dr. Lassina Zerbo, Executive Secretary CTBTO, Överdirektör Anna-Lena Österborg och Nils Olsson, Avdelningschef FOI.