Supermaterialet grafen drar till sig experter

2015-06-12

För att vaska fram idéer och belysa möjligheterna med det revolutionerande lättviktsmaterialet grafen arrangerade FOI en workshop. Från hela Europa kom det representanter från olika myndigheter, försvarsindustrier och försvarsforsningsinstitut.

Grafen, är ett nytt material som får allt mer uppmärksamhet på grund av dess egenskaper. Grafen, byggt av ett tunt skikt av identiska kolatomer är exempelvis 200 gånger starkare än stål, leder elektricitet snabbare än kisel, det är lätt, böjligt, genomskinligt och kemiskt beständigt. Materialet har en stor potential och de tänkbara användningsområdena är många, exempelvis inom sektorer som energi, miljö, sjukvård och transporter. Workshopen på FOI var fokuserad på försvarstillämpningar med målet att identifiera grafen-teknologier i försvarsprodukter.

 

- Man bör ha i åtanken att det kan ta 10-25 år för att ta fram, kvalificera, kvalitetssäkra och validera nya material för nya plattformar. T.ex. materialen som används för att bygga Airbus A380, idag en av världens modernaste flygmaskiner började forskas fram 1985 – 30 år sedan, säger Steven Savage, forskningschef på FOI som också företräde Captechen Materials.

 

Det finns ett stort intresse för grafen och många kom till workshopen för att få mer kunskap om hur grafen kan användas både i nya och befintliga produkter. De över trettio experter som var samlade till workshopen fick arbeta med ett nytt verktyg, det s.k. maieutikverktyget, som innebar att de får svara på en mängd frågor om vad de tyckte om grafen-teknologier i försvarstillämpningar.

 

- Maieutik betyder (på engelska) ungefär ”learning by doing” och verktyget vi använde under workshopen är egentligen en datoriserade version av en brainstorming fast utan post-it lappar. Fördelen är att dokumentation av svaren underlättas, enormt. Genom att träffas så här så får vi tillgång till varandras kunskap och breddar förståelsen och fördjupar kännedomen om materialet, säger Steven Savage.

 

Läs mer om grafenlänk till annan webbplats