Start

Foto: Muhammad Sadiq/TT Nyhetsbyrå

Hög tid att öppna talibanernas sinnen

2015-07-27

Med en ny president och tillbakadragandet av Natos styrkor är Afghanistan under förändring. Tiden är därmed inne för att skapa en dialog med talibanerna, menar en ny rapport från FOI.

2014 var ett år där Afghanistan präglades av förändring. Ashraf Ghani valdes till ny president och NATO-ledda ISAF (International Security Assistance Force) drog tillbaka sina styrkor efter 13 år i landet. Enligt en ny rapport från FOI är tiden därmed inne för att påbörja en konstruktiv dialog med talibanerna.

 

– Hittills har det aldrig skett några övertygande samtal. När talibanerna öppnade en politisk byrå i Qatar var förväntningarna höga, men de infriades inte. I och med händelseutvecklingen i Afghanistan finns det nu nya chanser, säger Tim Foxley, författare till rapporten som även har tjänstgjort vid ISAF i Afghanistan.

 

I rapporten presenteras en rad tillvägagångssätt för att skapa, forma och främja dialog. Att fokusera på inrikespolitiska frågor kan enligt rapporten vara ett sätt att skapa en varaktig dialog med talibanerna. Som exempel nämns frågor som rör ekonomi, arbete och utbildning för hela Afghanistan, snarare än att skuldbelägga dem.

 

– Vi har kommit till en punkt där man närmast reflexmässigt skyller allt det onda i Afghanistan på talibanerna. Så är det självfallet inte. Genom att bjuda in dem till samtal som handlar om hur landet ska återuppbyggas kan flytta fokus från strider och meningsskiljaktighet. Det skapar ett större förtroende mellan talibanerna och den afghanska regeringen och befolkningen samt det internationella samfundet, säger Tim Foxley.

 

Tidigare har både Frankrike och Japan bjudit in talibanerna på besök. Tim Foxley menar att om andra länder samt FN och liknande organisationer gör detsamma kan det öppna upp vägar till samtal.

 

– Talibanerna har åstadkommit väldigt lite med våld – varken den afganska regeringen eller militären har fallit. Det handlar inte om att utropa vinnare eller förlorare, utan att integrera talibanerna. Genom att engagera dem i lokala angelägenheter har de också något att vinna.

 

Avslutningsvis citerar Tim Foxley den pakistanske journalisten Ahmed Rashid:

 

– ”Vi ska öppna talibanernas sinnen”. Efter 15 års stridande är det nu hög tid för det, kanske med hjälp av verktygen som föreslås i rapporten.