Bilden är tagen av Mattias Nurmela, COMBATCAMERA, Försvarsmakten.

Unikt militärt samarbete mellan Sverige och Nederländerna mot pirater

2015-09-16

I början av 2015 bidrog Nederländerna och Sverige med ett gemensamt bidrag till EU:s militär operation för att bekämpa pirater utanför Somalias kust – EUNAVFOR operation Atalanta.

Kristina Zetterlund och David Harriman, analytiker vid FOI, beskriver och analyserar samarbetet i den nya rapporten Bilateral Partnership on an Even Keel – The Integration of Swedish and Dutch Forces in EU Naval Force Operation Atalanta, 2015 (Bilateralt samarbete på rätt köl – Svenska och nederländska styrkors integrering i EU Naval Force Operation Atalanta, 2015).

  

- Detta samarbete var unikt, speciellt att ett styrkehögkvarter under ledning av ett land, i detta fall Sverige, var baserat på ett flaggskepp som var under ledning av ett annat, som i detta fall var Nederländerna, säger David Harriman, och tillägger att generellt sett ansågs integrationen ha varit framgångsrik.

 

Svenska förmågedelar, som inkluderade två Stridsbåtar 90 och två helikoptrar (Helikopter 15), samt ett svensklett styrkehögkvarter var under tre månader baserade ombord det nederländska fartyget HNLMS Johan de Witt.

 

- Denna erfarenhet kan erbjuda värdefulla lärdomar för liknande samarbeten i framtiden. Sådana lärdomar är speciellt relevanta mot bakgrund av det breda intresse som finns bland länder att dela kostnader och uppnå synergier inom försvarssektorn, något som reflekteras i initiativ såsom ”pooling and sharing”, säger Kristina Zetterlund.

 

Nationella regelverk och procedurer, ledningsstrukturer, förberedande utbildningsverksamhet, den valda integreringsnivån samt attityder och kultur är några av de frågor som berörs i rapporten.