Start

FOI analyserar hur ISAF-deltagandet påverkat Försvarsmakten

2015-10-02

Regeringen har gett FOI i uppdrag att analysera hur det svenska deltagandet i Isaf, den internationella styrkan i Afghanistan, under perioden 2002-2014 har påverkat Försvarsmakten och den samlade militära förmågan.

Analysuppdraget är ett självständigt komplement till den utvärdering av Sveriges samlade engagemang i Afghanistan som regeringen fattade beslut om den 9 juli med Tone Tingsgård som utredare.

 

Stora internationella insatser har alltid påverkat Försvarsmakten. De kan ha inneburit nya behov av kompetenser och materiel, men också ha förändrat hur Försvarsmakten arbetat, såväl hemma som ute i insatserna.

 

– Det vi nu ska titta närmare på är hur det långa engagemanget i Afghanistan påverkat den svenska militära förmågan, bl.a. med utgångspunkt i personal- och materielfrågor, kommenterar Pär Eriksson, forskningsledare vid FOI och den som leder uppdraget. FOI:s breda kompetens är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra uppdraget, och jag och mina kolleger ser fram emot samarbetet med övriga berörda myndigheter.

 

FOI ska genomföra analysen i dialog med berörda aktörer och uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2016.

 

Läs mer om uppdraget på regeringens webbplats här http://www.regeringen.se/artiklar/2015/10/regeringen-ger-foi-i-uppdrag-att-analysera-hur-afghanistaninsats-paverkat-forsvarsmakten/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster