Start

Bild: Tobias Dahlin/Azote

Höga halter av arsenik vid sjunkna vrak på västkusten

2015-10-19

Ny rapport om miljörisker vid svenska vrak presenterades på den internationella vrakkonferensen "Wrecks of the World III i Göteborg"

2014 startade projektet "Miljörisker sjunkna vrak", ett regeringsuppdrag som har letts av Sjöfartsverket i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer, FOI och Chalmers. Syftet var bland annat att undersöka om det går att identifiera eventuella miljöeffekter på havsmiljön vid vraken. En ny rapport presenterades på den internationella konferensen Wrecks of the World III i Göteborg om miljörisker vid svenska vraklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Läs mer på Chalmers hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hela programmet finns på konferensens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.