Bild: Shutterstock.com

Stora reformbehov inom den ukrainska försvarssektorn

2015-12-11

I en ny rapport av Adriana Lins de Albuquerque och Jakob Hedenskog vid FOI analyseras Ukrainas försvarssektor.

Syftet är att identifiera reformbehov för att kunna bidra till en långsiktig, behovsbaserad och lokalt ägd säkerhetssektorreform (SSR) och kapacitetsbyggnadsmål för externt stöd till ytterligare reformåtgärder. Fem breda områden, som anses vara av central betydelse för utvecklingen av en försvarssektorn som upprätthåller SSR-ideal, berörs närmare i rapporten. Dessa är demokratisk kontroll över försvarssektorn, ansvarighet (accountability), mänsk­liga rättigheter, samhällelig representativitet, samt kapacitet och förvalt­ning.

 

Några av de problem som lyfts i rapporten är den utbredda korruptionen inom försvarssektorn, den bristfälliga integreringen av de så kallade frivilligbataljonerna och den militära svagheten, inklusive omfattande brister inom logistik och militär sjukvård.