Start

FOI i möte om rymden med FN:s kommitté

2016-02-24

FOI deltar i möte med Förenta nationernas kommitté för fredlig användning av yttre rymden. Mötet arrangeras årligen vid FN i Wien. Sveriges delegation leds av Utrikesdepartementet med tekniskt expertstöd från FOI.

Under två veckor diskuterar deltagare från hela världen vetenskapliga och tekniska frågeställningar relaterade till rymdverksamhet. På årets agenda finner man bland annat slutförhandlingar av nya riktlinjer för ett långsiktigt hållbart nyttjande av rymden, samt förslag på hur satellitdata kan stödja katastrof- och krishantering.

 

- Under årets möte märks rymdrelaterade säkerhetsfrågor i större utsträckning än under tidigare år, vilket är en konsekvens av rymdens ökande betydelse för allt fler länder, säger Daniel Faria, forskare vid FOI.

 

För mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster